| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @

prijimacky.czu.cz

prijimacky.czu.cz - Přijímací řízení na ČZU v Praze
prijimacky.czu.cz - Přijímací řízení na ČZU v Praze
Publikováno:
10. 12. 2014
Vizualizace (b)

prijimacky.czu.cz - Přijímací řízení na ČZU v Praze

Zadání nové přihlášky

Podávání el. přihlášek bylo spuštěno 15.12.2014

ČZU zahájila příjem přihlášek ke studiu na příští akademický rok

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) 15. prosince 2014 odstartovala příjem přihlášek ke studiu, které je možné podávat do 31. března 2015.

Přibližně 150 oborů je možné studovat na ČZU. Jde o širokou paletu oborů od zemědělství, lesnictví, životního prostředí a ochrany krajiny přes bioekonomiku až k managementu, ekonomii, rozvoji venkova a souvisejících technologií. Sedm z 58 bakalářských oborů je možné studovat v angličtině a ze 70 magisterských oborů je jich anglicky vyučována celá třetina. Významnou motivací pro studenty je také možnost část studia strávit za zahraničních vysokých školách. „Neustále rozvíjená nabídka studijních oborů je jedním z hlavních důvodů dlouhodobě rostoucího počtu uchazečů o studium, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí,“ konstatuje prorektor pro pedagogickou činnost Ing. Petr Zasadil, Ph.D., který též vyzdvihuje velmi dobré procento uplatnění absolventů na trhu práce – v průměru 97 %.

Zájemci o studium se mohou hlásit on-line prostřednictvím integrované webové stránky studuj.czu.cz. Zde si mohou též vyzkoušet přijímací testy nanečisto, projít si studijní obory, virtuálně prozkoumat, jak vypadají učebny a laboratoře, či zkontaktovat studijní oddělení. Již druhým rokem je možnost uhradit poplatek za podání přihlášky nejen klasicky, ale také online platební kartou (poplatek činí 500 Kč).

Navzdory demografickým trendům se do posledního přijímacího řízení ke studiu na ČZU přihlásilo přes 25 000 zájemců, z nichž přibližně 10 % byli uchazeči ze zahraničí. Ve srovnání s předchozím rokem byl zájem uchazečů srovnatelný. Do roku 2012 počet hlásících se maturantů každoročně mírně rostl. Počty přijatých studentů se drží v posledních letech na stejné úrovni s ohledem na kapacity univerzity a důraz na kvalitu poskytovaného vzdělávání.

Dny otevřených dveří se budou konat v pátek a v sobotu 23. – 24. ledna 2015

ČZU zve všechny zájemce o studium na Dny otevřených dveří do svého areálu v Praze-Suchdole. V čase od 8.00 do 15.00 bude možné zblízka vidět špičkové laboratorní přístroje, studentskou formuli, tropické skleníky či jiné speciality a také neformálně diskutovat s pedagogy a studenty. Od starších studentů zájemci získají podrobné informace o studiu na Provozně ekonomické fakultě, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Technické fakultě, Fakultě lesnické a dřevařské, Fakultě životního prostředí a Fakultě tropického zemědělství a Institutu vzdělávání a poradenství (v Malé Chuchli). Doprava: bus č. 107, 147 ze stanice metra „A“ Dejvická, zastávka „Zemědělská univerzita“.
 
page foot